My blog
Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.
Adam Veldhousen b7a65c45d7
added line for easier separation when writing
před 1 měsícem
archetypes added line for easier separation when writing před 1 měsícem
assets responsive styles for mobile před 1 měsícem
content/posts new makefiles post před 1 měsícem
layouts add preload so css loads faster před 1 měsícem
static added resume link před 3 měsíci
themes initial commit před 3 měsíci
.gitignore added open ring to articles před 1 měsícem
.gitmodules initial commit před 3 měsíci
Dockerfile remove artifacts před 1 měsícem
Dockerfile.dev updates to styles and hugo version před 1 měsícem
config.toml updates to styles and hugo version před 1 měsícem
hugo updates to styles and hugo version před 1 měsícem
makefile new makefiles post před 1 měsícem