My blog
Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.
Adam Veldhousen c1bbb9723c
turn on emoji support
před 1 měsícem
archetypes added line for easier separation when writing před 4 měsíci
assets update css and format html file před 2 měsíci
content/posts remove comment and fix line highlight před 2 měsíci
layouts added robots.txt and a favicon před 2 měsíci
static added robots.txt and a favicon před 2 měsíci
themes initial commit před 6 měsíci
.gitignore added open ring to articles před 5 měsíci
.gitmodules initial commit před 6 měsíci
Dockerfile remove artifacts před 5 měsíci
Dockerfile.dev added robots.txt and a favicon před 2 měsíci
config.toml turn on emoji support před 1 měsícem
hugo updates to styles and hugo version před 5 měsíci
makefile new makefiles post před 4 měsíci