My blog
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.

10 lines
310B

  1. #!/bin/bash
  2. if [ -z "$(docker ps | grep hugo)" ]; then
  3. exec docker run -it --rm --name hugo \
  4. -p 1313:1313 \
  5. -v $PWD:/opt/workdir \
  6. -u 0 \
  7. --entrypoint=/usr/local/bin/hugo hugo $@
  8. else
  9. exec docker exec -it hugo hugo $@
  10. fi